Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna

Danuta Telecka-Kotula, Adam Robak
Notariusze Spółka Cywilna

O kancelariiAltus Katowice Kancelaria Notarialna zlokalizowana jest w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13 w budynku Altus i przyjmuje strony od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00. W celu ustalenia terminu i godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny. Podczas rozmowy telefonicznej poinformujemy Państwa również o niezbędnych dokumentach jakie należy dostarczyć w celu dokonania czynności. Dla Klientów kancelarii zapewniamy bezpłatny parking w garażu podziemnym budynku Altus. Czynności notarialne są możliwe do wykonania po uprzednim uzgodnieniu poza godzinami działania kancelarii. W wypadku szczególnych okoliczności przewiduje się dokonanie czynności notarialnej w miejscu innym niż kancelaria – np. w firmie Klienta.

Czynności notarialne są możliwe do wykonania po uprzednim uzgodnieniu poza godzinami działania kancelarii. W wypadku szczególnych okoliczności przewiduje się dokonanie czynności notarialnej w miejscu innym niż kancelaria w Katowicach – np. w firmie Klienta.Danuta Telecka-Kotula

Notariusz

Notariusz Danuta Telecka-Kotula
Adam Robak

Notariusz

Notariusz Adam Robak

Zakres czynności notarialnych


Artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), informuje że notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
3) sporządza poświadczenia,
4) doręcza oświadczenia,
5) spisuje protokoły,
6) sporządza protesty weksli i czeków,
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalne konto bankowe. w przypadku przyjęcia dokumentu - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).


Za wykonywane czynności notariusz pobiera taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

- opłatę sądową,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn.Dokumenty


Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami przykładowymi i typowymi przy konkretnych czynnościach.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z kancelarią.
Darowizna nieruchomości gruntowej
Darowizna nieruchomości
gruntowej

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Darowizna spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu

Darowizna nieruchomości lokalowej
Darowizna nieruchomości
lokalowej

Umowa majątkowa małżeńska
Umowa majątkowa
małżeńska

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
Oświadczenie o przyjęciu
lub odrzuceniu spadku

Akt poświadczenia dziedziczenia
Akt poświadczenia dziedziczenia

Sprzedaż nieruchomości gruntowej
Sprzedaż nieruchomości
gruntowej

Sprzedaż nieruchomości lokalowej
Sprzedaż nieruchomości
lokalowej

Skontaktuj się z nami


Kancelaria Notarialna Katowice
Danuta Telecka-Kotula, Adam Robak
Spółka Cywilna
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
(w budynku ALTUS)
tel. +48 32 603 04 50
tel. +48 32 603 04 51
tel. +48 32 603 04 52

tel. +48 603 657 735
tel. +48 605 452 297
tel. +48 661 381 908
E-mail
sekretariat@notariuszdanutakotula.pl
sekretariat@notariuszadamrobak.pl
Mapa dojazdu