Godo Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Notarialna

Danuta Telecka-Hartowicz, Adam Robak
Notariusze Spka Cywilna

O kancelariiAltus Katowice Kancelaria Notarialna zlokalizowana jest w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 13 na dziesitym pitrze budynku Altus. Notariusz Danuta Telecka - Hartowicz oraz notariusz Adam Robak zapewniaj kompleksow obsug w zakresie wszystkich czynnoci notarialnych. Notariusze udzielaj bezpatnych informacji oraz porad w zwizku z dokonywanymi w kancelarii czynnociami. Notariusze przyjmuj strony od poniedziaku do pitku w godzinach 9:00 - 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 - 15:00. W celu ustalenia terminu i godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 603 04 50 lub 32 603 04 51. Podczas rozmowy telefonicznej poinformujemy Pastwa rwnie o niezbdnych dokumentach jakie naley dostarczy w celu dokonania czynnoci notarialnej. Dla Klientw kancelarii zapewniamy bezpatny parking w garau podziemnym budynku Altus po okazaniu biletu parkingowego. W budynku znajduj si cztery szybkie windy i jest on przystosowany dla osb niepenosprawnych. Czynnoci notarialne s moliwe do wykonania (po uprzednim uzgodnieniu) poza godzinami dziaania kancelarii. W wypadku szczeglnych okolicznoci przewiduje si dokonanie czynnoci notarialnej w miejscu innym ni kancelaria – np. w firmie Klienta.

Danuta Telecka-Hartowicz

Notariusz

Notariusz Danuta Telecka-Hartowicz
Adam Robak

Notariusz

Notariusz Adam Robak

Zakres czynnoci notarialnych


Artyku 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), informuje e notariusz dokonuje nastpujcych czynnoci:

1) notariusz sporzdza akty notarialne,
2) sporzdza akty powiadczenia dziedziczenia,
3) sporzdza powiadczenia,
4) notariusz dorcza owiadczenia,
5) spisuje protokoy,
6) sporzdza protesty weksli i czekw,
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pienidze i papiery wartociowe,
8) sporzdza wypisy, odpisy i wycigi dokumentw,
9) sporzdza, na danie stron, projekty aktw, owiadcze i innych dokumentw,
10) sporzdza inne czynnoci wynikajce z odrbnych przepisw.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pienidze i papiery wartociowe wycznie w zwizku z dokonywan w jego kancelarii czynnoci (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pienidze - na specjalne konto bankowe. w przypadku przyjcia dokumentu - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentw nawet w kopertach zamknitych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna by zaopatrzona w podpis skadajcego (art. 106 Prawa o notariacie).
Dokumenty


Przedstawiamy spis dokumentw niezbdnych do dokonania najbardziej typowych czynnoci notarialnych.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z kancelari.
Darowizna nieruchomoci gruntowej
Darowizna nieruchomoci
gruntowej

Darowizna spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu
Darowizna spdzielczego
wasnociowego prawa do lokalu

Darowizna nieruchomoci lokalowej
Darowizna nieruchomoci
lokalowej

Umowa majtkowa maeska
Umowa majtkowa
maeska

Owiadczenie o przyjciu lub odrzuceniu spadku
Owiadczenie o przyjciu
lub odrzuceniu spadku

Akt powiadczenia dziedziczenia
Akt powiadczenia dziedziczenia

Sprzeda nieruchomoci gruntowej
Sprzeda nieruchomoci
gruntowej

Sprzeda nieruchomoci lokalowej
Sprzeda nieruchomoci
lokalowej

Cennik


Za wykonywane czynnoci notariusze pobieraj taks notarialn na podstawie Rozporzdzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwoci w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powikszon o podatek od towarw i usug wedug obowizujcej stawki VAT. Przy dokonywaniu okrelonych czynnoci notariusz zobowizany jest pobra gotwk i przekaza waciwym instytucjom pastwowym nastpujce podatki i opaty:

- opat sdow,
- podatek od czynnoci cywilnoprawnych,
- podatek od spadkw i darowizn.

Zebrane opaty i podatki przekazywane s na konta bankowe odpowiednich instytucji pastwowych.

Taksa notarialna - Rozporzdzenie ministra sprawiedliwoci z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm.)

Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy

Warto przedmiotu czynnoci notarialnej Taksa
do 3 000 z 100 z
powyej 3 000 z do 10 000 z 100 z + 3% od nadwyki powyej 3 000 z
powyej 10 000 z do 30 000 z 310 z + 2% od nadwyki powyej 10 000 z
powyej 30 000 z do 60 000 z 710 z + 1% od nadwyki powyej 30 000 z
powyej 60 000 z do 1 000 000 z 1 010 z + 0,4% od nadwyki powyej 60 000 z
powyej 1 000 000 z do 2 000 000 z 4 770 z + 0,2% od nadwyki ponad 1 000 000 z
powyej 2 000 000 z 6770 z + 0,25% od nadwyki powyej 2 000 000 nie wicej ni 10 000 z, a w przypadku czynnoci dokonywanych pomidzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisw ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn nie wicej ni 7500 z

Skontaktuj si z nami


Kancelaria Notarialna Katowice
Notariusz Danuta Telecka-Hartowicz
Notariusz Adam Robak
Spka Cywilna
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
(w budynku ALTUS)
tel. +48 32 603 04 50
tel. +48 32 603 04 51
tel. +48 32 603 04 52

kom. +48 603 657 735
kom. +48 605 452 297
kom. +48 661 381 908

sekretariat@notariuszdanutakotula.pl
sekretariat@notariuszadamrobak.pl
Mapa dojazdu